Del speiderne i grupper og gi hver gruppe en boks til å ha insekt i. Gi gruppene 10 minutter til å lete etter insekt og velge seg ut det insektet de tror er raskest.

Gruppene får nå hvert sitt papirark med et kryss på midten. Når lederen teller til tre plasserer alle sitt insekt på krysset. Det første insektet som krabber av papirarket vinner.

Eventuelt kan dere lage en turnering der to og to insekt kjemper mot hverandre og insektet som vinner går videre til neste runde helt til man står igjen med finale og en vinner.

Pass godt på underveis så insektene ikke blir skadet og slipp dem ut igjen når veddeløpet er ferdig.

UTSTYR

  • Papirark
  • Bokser til å fange insekt i