Det grunnleggende i denne leken er at isbjørnen skal prøve å ta selene. Det må være 1-4 isbjørner, alt etter hvor mange deltakere det er. Isbjørner labber rundt på alle fire (som isbjørner gjør), mens selene ligger på magen og har hendene ved siden av ribbeina (som selen, akkurat som å ta armhevinger) og åler seg bortover gulvet.

I rommet blir det plassert ut 4-6 isflekker (en matte e.l.). På disse områdene står det en person med en pose saltsild (eller hva som helst). Disse områdene er friområder der selene ikke kan bli tatt av isbjørnene. På disse områdene kan det bare være en sel om gangen, så hvis en sel er på et fristed og en ny kommer til, må man bevege seg videre til et nytt fristed.

På dette fristedet får man utdelt en saltsild fra den personen som står der. Poenget med den er at hvis man blir tatt av isbjørnen, så kan man levere den som en erstatning for ikke å bli tatt. Hvis du derimot blir tatt og ikke har noen saltsild å gi fra deg er du ute av leken. Isbjørnen kan spise saltsilden når han får den av selen, eller han kan samle dem opp. Hvis han har samlet opp et avtalt antall saltsild, kan han levere dem til leklederen, og da blir en annen person isbjørn i stedet.

 

UTSTYR

"Salt sild" eller annet godteri som skal brukes som løsepenger.

Det kan selvfølgelig brukes mynter, knapper, gamle speidermerker eller hva som helst.

Noe som kan iludere "isflekk". (Matter, tepper, aviser,.)