Hvis man velter ut av en kano kan det være svært vanskelig å komme opp i den igjen uten hjelp. Hvis man ikke vet hvordan man skal hjelpe er det lett for at de som skal hjelpe selv velter. Derfor er det lurt å ha trent på kameratredning før man drar ut på en lengre padletur.

To og to kanoer trener sammen, bli enige om hvem som skal starte med å være redningskano og hvem som skal starte med å kantre kanoen sin. Når kanoen er veltet legger redningskanoen seg vinkelrett mot den kantrede kanoen, slik at baugen på den kantrede kanoen treffer midt på redningskanoen. De to kanoene skal se ut som en T rett ovenfra.

De som er i vannet etter å ha veltet kanoen sin, svømmer til hver sin ende på redningskanoen og henger der. De stabiliserer redningskanoen sammen med en person i kanoen som støtter med en padleåre i vannet. Den andre i kanoen legger fra seg sin padleåre og tar tar i baugen på den veltede kanoen.

Den veltede kanoen dras opp/ned over redningskanoen slik at vannet tømmes ut. Sett ovenfra skal kanoene nå se ut som ett plusstegn. Når kanoen er tom for vann, snur man den riktig vei og skyver den ut i vannet igjen.

Legg kanoene slik at de ligger parallelt ved siden av hverandre. De i vannet svømmer en om gangen bort til midten av kanoen og klatrer opp i kanoen igjen. De i redningskanoen holder i mot på den andre langsiden slik at kanoen ikke tar inn vann eller velter på nytt.

Når alle er kommet opp i den veltede kanoen bytter man roller slik at alle får prøve å velte og alle får prøve å redde.

Pass på at det er dypt nok der dere gjennomfører øvelsen slik at ingen treffer bunn når de velter. Husk også på at noen er redde for vann. Sørg for at alle bruker flytevester og ha svømmedyktige badevakter i nærheten.

UTSTYR

  • Kanoer
  • Padleårer
  • Flytevester