Bind to kanoer sammen med akter mot hverandre, med et tau på rundt 10 meter. Marker midten på tauet med et farget bånd eller lignende.

Velg et markeringspunkt i vannet, for eksempel en bøye, en flytebrygge, en bro eller en utstikker. Start med kanoene slik at midten på tauet er på markeringspunktet, og stram tauet mellom kanoene. 

På signal padler lagene i hver sin kano så hardt de kan for å forsøke å trekke motstanderens kano forbi markeringspunktet. For å kåre en vinner kan man enten holde på til det ene laget har trukket det andre forbi markeringspunktet, eller man sette en viss tid, og se hvem som har kommet lengst. Bruk det fargete båndet til å avgjøre.

Pass på at tauet er langt nok, er det for kort har kanoene lett for å velte. Undersøk gjerne bunnen for store steiner slik at ingen skader seg om man skulle velte. Ha også svømmedyktige ledere i nærheten.

UTSTYR

  • Kano
  • Padleårer
  • Flytevester
  • Tau på ca 10 meter