Stolene settes i en ring med en speider på hver stol.

Lederen kommanderer følgende:

 

Kapteinen kommer = alle opp på stolen og gjør honnør

Skip i sikte = alle står på stolen og bruker hendene som kikkert

Land i sikte = alle sitter på stolen og skygger for solen

Klar ved kanonene = alle legger stolen ned og bruker den som kanon

Kulene kommer = alle ligger bak stolen (inni ringen) og gjemmer seg for kulene

 

Den som gjør feil flytter sin stol en meter ut og er fortsatt med i leken.

Den som blir sittende i den innerste ringen til slutt er selvfølgelig vinneren.

UTSTYR

Stoler, en pr deltager