BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Skriv ut et av kartleggingskjemanene under ressurser til hver speider.
  2. Gå en tur eller bestem et tidsrom hvor dere skal følge med på hvilke fuglearter dere ser rundt dere. Ta gjerne bilder av fuglene hvis det er mulig.
  3. Hvis speiderne ikke greier å finne ut hvilken fugl de har sett, kan de skrie ned en liten beskrivelse, så kan dere prøve å finne navnet på fuglen på neste speidermøte. 

TIPS: Det kan være lurt å informere eller involvere foreldrene om registreringen sånn at det blir enklere å følge opp. Det kan være ekstra gøy å følge med på fuglene hvis dere lager fuglekasse eller fuglebrett.

Offisiell kartlegging

Hvis dere har lyst til å være med på den offisielle kartleggingen av fuglearter, kan der registrere en bruker på miljolare.no og registrere observasjonene deres der. 

  1. Lag en bruker og skriv inn navnet på speidergruppa deres, hvilken kommune dere er fra og at dere er en speiderforening.
  2. Nå kan dere legge inn flere deltakere, hvis speiderne er gamle nok til åregistrere observasjoner selv, ved å trygge på "Rediger deltakere" og videre på "Legg til eller godkjenn bruker", eller dere kan registrere observasjoner i fellessskap. 
  3. Registrer ved å trykke på logoen på forsiden og velge aktuell kategori. De mest aktuelle for fugleregistrering er "Fugler og fuglekasser", "Fugler ved fôringsplassen" og "Fugleobservasjoner".
  4. Trykk på "Registrering" og registrer aktuelle opplysninger, for eksempel hva som har skjedd i en fuglekasse, hvilken fugleart dere har sett og hva dere har fôret med. 

TIPS: Hvis det er vanskelig å registrere er det fint å starte med "Fugler ved fôringsplassen". Der er de vanligste hagefuglene lagt inn, og det er enkelt å føre mye informasjon på en gang. Da slipper dere blant annet å registrere nøyaktige posisjoner for funn. 

UTSTYR

  • Utskrift av skjema under
  • Noe å skrive med
  • PC for registrering