Skriv ut karttegnbrikkene. Om du har mulighet til å laminere dem, har du laget dem en gang for alle. Lamineringhsmaskin er veldig nyttig og forholdsvis billig. Kan f. eks kjøpes her

Karttegnstafett:

Om mulig del speiderne slik at det blir minst to lag og minst to speidere på hvert lag.

Lagene stiller opp ved siden av hverandre, og speiderne på hvert lag stiller bak hverandre. Det er ikke så farlig om det er ulikt antall på lagene.

Karttegnbrikkene ligger et passelig antall meter foran lagene. Bildebrikkene ligger med bildet opp, tekstbrikkene med teksten ned.
På gitt signal løper første speider frem, snur en brikke og legger den VED SIDEN av karttegnet vedkomende mener er riktig. Løper så tilbake og neste speider løper frem.

Hvis noen mener at noe er feil tidligere i leken legger de bare sin brikke ved siden av den som allerede ligger der. Når alle brikkene er lagt på kan hele laget løpe bort og rette før de erklærer seg som ferdig.

Hvis dere skriver ut disse arkene og klipper dem opp får dere et sett med brikker som kan brukes til mye. Brikkene kan med fordel lamineres.

Domino:

Her må hver brikke bestå av et karttegn og en tekst.
Del brikkene mellom speiderne. Den første legger ut en brikke. Neste spiller kan legge ut sin brikke hvis den passer inn til en av sidene på den brikken som allerede ligger der. Hvis ikke får man ikke legge ut noen brikke. Så går turen videre. Den som først er tom for brikker vinner. 

Memory:

Alle brikkene legges opp ned. Første spiller trekker to brikker. Hvis disse passer sammen får speideren beholde dem. Ikke la de som får "stikk" trekke på nytt, men la alltid turen gå til neste speider når en har trukket to kort. På denne måten får alle delta like mye.

Karttegntest:

Hvem legger først hele settet riktig

UTSTYR

Karttegnbrikkene du har laget.

Tips: Vurder å ta bort tegnet for stor sti og tegnet for liten vei. Disse kan være vanskelig å se når man ikke har noe å sammenligne med.