BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

Hver søndag i kirkeåret har sin egen farge. Det vil du se på stolaen som presten har på seg. Ofte er det også et klede på prekestolen og en duk på alteret som viser hvilken farge søndagen har. Hver farge har en bestemt betydning:

 • Grønt er fargen til alle de «vanlige» søndagene hvor vi får høre historier fra Jesu liv. Grønt er fargen for vekst.
 • Fiolett er fargen for anger og venting. I adventstida for jul og fastetida før påske bruker vi denne fargen. Dessuten brukes fiolett i begravelser.
 • Hvit er fargen for fest og glede. Den brukes både 1. juledag og 1. påskedag. Hvit brukes også under bryllup.
 • Rødt er Åndens og blodets farge. Den brukes i pinsen og når vi minnes martyrer som døde for sin tro. Dessuten brukes den ved kirkelige begivenheter som kirkejubileum, presteordinasjon og lignende.  
   

SLIK GJØR DU

 1. Skriv ut spillbrikkene som ligger unde ressurser. 
 2. Klipp opp de forskjellige rutene.
 3. Bruk brikkene til å spille lotto, memory, domini, stafett eller lignende.
 4. Gå gjennom sirkelen med kirkeårets farger, som også ligger under ressurser.
 5. Skriv ut kirkeårets frager - hjul.
 6. Klipp sirkelen opp i kakestykker, mindre stykker jo eldre speiderne er.
 7. Gi speiderne i oppgave å pusle hjulet riktig sammen.
   

TIPS: Hvis dere printer ut flere sett med memory og kirkehjul kan dere bruke dem til konkurranser mellom patruljene.
 

UTSTYR

 • Spillbrikker
 • Sirkel med kirkeårets farger
 • Saks