Hver søndag i kirkeåret har sin egen farge. Det vil du se på stolaen som presten har på seg. Ofte er det også et klede på prekestolen og en duk på alteret som viser hvilken farge søndagen har.

Hver farge har en bestemt betydning:

  • Grønt er fargen til alle de «vanlige» søndagene hvor vi får høre historier fra Jesu liv. Grønt er fargen for vekst.
  • Fiolett er fargen for anger og venting. I adventstida for jul og fastetida før påske bruker viu denne fargen. Dessuten brukes fiolett i begravelser.
  • Hvit er fargen for fest og glede og brukes både 1. juledag og 1. påskedag. Hvit brukes også under bryllup.
  • Rødt er Åndens og blodets farge. Den brukes i pinsen og når vi minnes martyrer som døde for sin tro. Dessuten brukes den ved kirkelige begivenheter som kirkejubileum, presteordinasjon og lignende.  

I ressursene under finner dere et brikkespill som kan brukes som lotto, memomry, domini, stafett eller bare til å leke med. På den måten kan dere øve inn fargene.

Gjennomgå gjerne sirkelen med kirkeårets farger først. Den ligger også vedlagt under. Klipp sirkelen opp i kakestykker, jo flere stykker jo eldre speiderne er. Så får de i oppgave å pusle det riktig sammen. Lager dere flere sett (bruke gjerne litt tykt papir) så kan dere ha det som en konkurranse.

Det kan selvfølgelig også være fint å avtale med en som jobber i kirken som kan vise dere fargene der.