Del speiderne i patruljer. Hver patrulje pionerer et kjelestativ. Avgjør på forhånd om speiderne skal lage egen bålkrok, bruke noe dere har fra før eller bare knyte kjelen i snoren.

Når alle kjelestativene er klare og kjelene er hengt opp helles like mye vann i hver kjele. Patruljene skal nå gjennom en løype der det er om å gjøre å komme raskest mulig til mål uten å søle ut vannet. Det er bare lov til å holde i kjelestativet, ikke i snoren og ikke i kjelen. 

Vanskelighetsgraden på løypen avgjøres av speidernes alder. Eldre speidere kan gå gjennom en hinderløype, for de yngste speiderne holder det å gå over et flatt område. 

Ta tiden på speiderne når de går gjennom løypen og mål hvor mye vann de har igjen i kjelen når de kommer til mål. Manglende vann gir tidsstraff. Alternativt kan man få en bestemt tid å gjennomføre løypen på, patruljen med mest vann igjen i kjelen vinner.

UTSTYR

  • Utstyr til å pionere kjelestativ
  • Kjeler
  • Vann
  • Litermål