Rot til en stabel med raier og del deltagerne i lag på to til fire personer. 

Lagene skal nå, etter tur, forsøke å ta en raie ut av haugen uten at noen av de andre raiene rører seg. Dere kan velge om man lagene får fortsette helt til de mislykkes, eller om turen går videre til neste lag uansett. 

Det laget som har flest raier når stabelen er tom vinner. 

UTSTYR

  • En stabel med raier