BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Sett dere rundt et bord med hendene på bordplaten.
 2. Legg hendene sånn at alle har sin høyre hånd til høyre for naboens venstre hånd, og sin venstre hånd til venstre for naboens høyre hånd. Alle skal altså ha to hender mellom sine egne. 
 3. Den som starter leken klapper en gang i bordet. Begynn enkelt med å gå rundt bordet med klokken, altså at neste hånd med klokken skal klappe en gang i bordet og så videre. 
 4. Fortsett med å klappe rundt til alle er med på systemet.
 5. Gjør leken vanskeligere ved at hvem som helst kan klappe to ganger i bordet når det er deres tur. Da skifter klappingen retning.
 6. Hvis noen klapper feil mister de den hånden de klappet feil med og må ta den av bordet. 
 7. Når noen med bare en hånd i spillet klapper feil igjen mister de den hånden også og er ute av leken. 
 8. Unngå å justere på hvor dere har hendene når noen går ut av leken. Med større og ujevne mellomrom kan leken bli vanskeligere. 
 9. Leken fortsetter til det bare er en deltaker igjen. 
   

TIPS: Leken kan gå fortere hvis dere spiller med ett liv, altså at dere er helt ute av leken første gang dere gjør en feil. 
 

UTSTYR

 • Bord