Å gjøre litt, betyr mye!

 

En speider kjenner og tar vare på naturen. Dette står skrevet i speiderloven. Det finnes noen enkle tiltak som hver og en av oss kan gjøre for å bidra litt, og til sammen kan det utgjøre mye når vi jobber sammen. 

Gå sammen i deres gruppe, patrulje eller familie og bli enige om ett tiltak som dere har lyst til å fokusere ekstra på i en periode fremover. Eksempler på tiltak kan være å:

  • Spare vann og energi - ta kortere dusjer enn normalt
  • Spare energi - skru av lyset når du går ut av rommet
  • Gjenbruk og mindre forbruk - si nei til plastpose
  • Utslipp av klimagasser - gå eller bruk sykkel fremfor å kjøre eller bli kjørt
  • Utslipp av klimagasser - ikke spise kjøtt
  • Plukke søppel