Hver speider får 10 knutetau. 

Slukk lyset, hensikten er at det skal bli så mørkt at man ikke kan se, heller ikke når øynene får vende seg til mørket. Blir det ikke så mørkt i rommet bør speiderne få bind for øynene under aktiviteten. 

Alternativ 1:
En leder bestemmer hvilke 10 knuter som skal knytes og roper opp en og en knute. Speiderne får ett poeng for hver knute de klarer å få riktig helt uten å se.

Alternativ 2:
Sett en tidsbegrensning. Speiderne velger selv hvilke knuter de vil knyte og får ett poeng for hver ulike knute de har fått til riktig uten å se.

UTSTYR

  • 10 knutetau per deltager