Det er flere måter å bruke en bok til å lage koder:

System 1: 
Henvis til sidetall, linjetall og bokstavtall.
For eksempel: 3, 8, 15. Viser til 15. bokstav i linje 8 på side 3.

System 2:
Henvis til sidetall og linjetall, ta første bokstav fra linjen.
For eksempel: 93, 7. Viser til første bokstav i linje 7 på side 93.

System 3:
Ta en stykke matpapir og legg over en bokside. Sett ring rundt ord på siden og bruk en bestemt bokstav i ordet. Når arket legges på riktig side i boken vil man kunne løse koden. Hvilken side og hvilken bokstav man skal bruke kan være skrevet på papiret for å gjøre den enklere å løse.

Ved alle systemene kan speiderne få et hint til hvilken bok de skal bruke eller ha få bøker å velge mellom.

Utstyr


  • Bøker
  • Papir og blyant
  • Matpapir