BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU - SIDETALL, LINJETALL OG BOKSTAVTALL

 1. Lag en beskjed du har lyst til å sende. 
 2. Finn ordene du trenger til din beskjed i en bok. Skriv ned underveis hvor du finner ordene. 
 3. Når du har funnet alle ordene i beskjeden er du klar til å skrive koden. 
 4. Henvis til sidetall, linjetall og bokstavtall. For eksempel 3,8,15. Viser til side 3, linje 8, bokstav 15. 
 5. Tydeliggjør mellomrommene ved å skrive en understrek eller lage et stort mellomrom mellom hver henvisning. For eksempel 15,7,3____230,8,14______1,14,8 eller   15,7,3       230,8,14           1,14,8
 6. Gi koden og boken til en annen og la vedkommende finne frem til beskjeden din. 
   

SLIK GJØR DU - MATPAPIR OG BOK

 1. Ta et stykke matpapir og legg det over en bokside.
 2. Bruk blyant og sett ring rundt ord på siden. 
 3. Når arket legges på den riktige siden i boken vil man kunne løse koden. 
 4. For å gjøre det ekstra vanskelig kan du vise til bare én bokstav fra hvert ord. For eksempel hvis du ringer rundt ordet BORD kan du skrive 3 over ringen. Det betyr at det bare er tredje bokstav i ordet som er med i koden, altså R. 
 5. Gi matpapiret og boken til en annen og la vedkommende finne frem til beskjeden din. 
   

UTSTYR

 • Bøker
 • Papir og blyant
 • Matpapir