En konflikt er en tilstand der flere motstridende ønsker eller motiver er tilstede samtidig. Konfliktløsning er prosessen for å løse uoverenstemmelsen mellom partene.

Konflikter deles gjerne i fire typer: interessekonflikter, verdikonflikter, instrumentelle konflikter og personlige konflikter. Interessekonflikter omhandler fordelinger av begrensede ressurser, verdikonflikter om hvilke verdier som blir ansett som viktige å ivareta, instrumentelle konflikter om hvilke metoder en bruker og personlige konflikter om folk som kommer på kant med hverandre. 

Mange konflikter i verden bygger på relativt små uoverenstemmelser og manglende evne eller vilje til å se motpartens side av saken. Jo lenger en konflikt får pågå uten at den blir håndtert, jo større blir gjerne avstanden mellom partene, og konflikten blir vanskeligere å løse. Konflikthåndtering handler mye om forståelse og om å se en sak fra flere sider. Ofte finnes det ikke én som har rett og én som tar feil, men mange ulike synspunkter og ulike måter å forstå samme saken på.

Kommunikasjon er sentralt i konfliktløsning. Ved å snakke sammen kan vi øke forståelsen for den andres side av saken. Sentrale ting å kommunisere er hva som har skjedd som en ikke liker, hva man føler når dette skjer, hvilke behov en har som en føler ikke blir tilfredsstilt og hvilke forslag en har for endringer i fremtiden.

Snakk med speiderne: Kjenner de til store konflikter i verden? Hva slags type konflikter er dette? Har de selv opplevd mindre konflikter? Har de opplevd konflikter med hverandre? Hva slags type konflikter var dette? Hvordan oppstod de? Klarte de å løse konfliktene? Hva kan de gjøre for å løse konflikter?

Tren på konflikthåndtering med rollespill
Patruljen får utdelt to bøtter, en med vann i og en tom, samt en kopp per deltager. Gi på forhånd de ulike rollene til tre speidere uten at noen vet at de har fått andre roller. Fortell speiderne at hensikten med aktiviteten er å øse vannet over i den andre bøtten på kortest mulig tid. Hvis dere er mange, del dere gjerne grupper og si at den første gruppen til å få alt vannet over i den andre bøtten vinner.
Rolle 1: Skal øse vannet tilbake i den første bøtten.
Rolle 2: Skal øse vannet ut på bakken.
Rolle 3: Spruter innimellom og uten forvarsel litt vann på de andre, gjør ellers ingenting.
De speiderne med roller får ikke lov til å si at de har fått en hemmelig oppgave.

Når speiderne har holdt på en liten stund stoppes aktiviteten. Oppstod det noen konflikter underveis? Fortell at noen av speiderne hadde fått hemmelige oppgaver. Kan de gjette hvem det var og hva som var oppgaven deres? Hva opplevde speiderne i de forskjellige rollene? La alle snakke etter tur om hva de opplevde. Kunne ting blitt gjort annerledes? Hvordan var det å ikke forstå hva de andre holdt på med? Hvordan kjennes det nå som alle vet hva de forskjellige holdt på med? Hvor viktig er kommunikasjon for å forstå hverandre?

La speiderne fortsette med øsingen. Hvordan går det nå? Ofte vil konfliktene her gå over i en morsom konkurranse mellom speiderne med de ulike oppgavene. Hva har kommunikasjon og forståelse for hverandre å si når vi ikke vil det samme? Går det an å gjøre forskjellige ting uten å krangle bare vi skjønner hvorfor de andre gjør som de gjør?