To ledere skal dramatisere fire ulike hendelsesforløp. Det er lurt å være litt forberedt på forhånd. Eventuelt kan man starte aktiviteten med at åtte speidere, to og to sammen, forbereder hver sin dramatisering.

Scenario 1:
Appelsinen ligger på gulvet, begge skuespillerne prøver å ta den samtidig. De krangler og slåss, og til slutt klarer den ene å stikke av med appelsinen.

Scenario 2:
Likt som scenario 1, men her ender slåsskampen i at appelsinen blir ødelagt slik at ingen av dem får den.

Scenario 3:
Begge strekker seg etter appelsinen, men oppdager hverandre. De diskuterer kort og saklig og kommer fort frem til at de kan dele appelsinen i to og få en halvdel hver.

Scenario 4:
Likt som scenario 3, men her spiser de appelsinen sammen, tar ut frøene og planter dem. De blir enige om å bytte på å passe på planten slik at de kan få flere appelsiner om noen år.

Diskusjon:
Avslutt aktiviteten med å snakke om de ulike scenariene. Hva skjedde? Hvordan oppstod konflikten? Hvordan ble den løst i de ulike scenariene? Hvilket utfall syntes speiderne var best? Hva er viktig for å kunne løse en konflikt? Har speiderne opplevd noe lignende selv? Hvordan løste de det? Er det best å løse konflikter selv, eller er det bedre å få hjelp av noen utenforstående? Er det alltid mulig å løse konflikter selv? Er det alltid lurt å prøve å hjelpe andre til å løse konflikter? Når bør vi prøve på dette?

UTSTYR

  • Appelsiner
  • Kniv