BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

 1. Fordel deltakerne i grupper på 4-5 på hvert bord. 
 2. På hvert bord ligger reglene som gjelder for spillet på akkurat dette bordet, og en kortstokk med kort fra ess til ti - legg bort bildekortene. Deltakerne vet ikke at det er ulike regler for hvert bord. 
 3. La deltakerne spille noen runder mens de får lov til å prate sammen og komme skikkelig inn i reglene. 
 4. Ta alle reglene vekk fra bordene og la deltakerne spille et par runder til, men nå uten at de får snakke sammen. 
 5. Nå er det på tide å bytte bord. Den som vant flest runder flytter seg et bord med klokken, den som tapte flest runder flytter seg ett bord mot klokken. 
 6. Nå skal deltakerne spille videre, uten å snakke sammen. De vet ikke at reglene har vært forskjellige på hvert bord. 
 7. Når deltagerne har spilt noen runder ved nye bord samles alle for å reflektere. Hva skjedde under spillet? Hvordan var det å spille med noen som ikke kunne reglene? Hvordan var å det å ikke skjønne reglene på det nye bordet? Når oppdaget man at reglene ikke var like? Hvordan var det å ikke kunne snakke sammen når man ikke forstod hvorfor de andre gjorde som de gjorde? Hva skal dette spillet illustrere? Kan man finne sammenhenger i det virkelige liv? Hva kan vi gjøre for å bedre forstå hverandre?

Hensikten med spillet 

Fordi spillerne ikke har lov til å snakke sammen, og ikke vet at det er forskjellige regler på hvert bord, vil det oppstå konflikter når deltakerne bytter bord. Disse konfliktene simulerer virkelige problemer som oppstår i krysskulturelle samfunn, særlig der man fra begynneøsen av tror at man forstår hverandre og hvilke grunnleggende regler som gjelder. Spillerne skal føle på kulturkræsj når de oppdager at reglene ikke er helt som de trodde. 

At speiderne bare får kommunisere non-verbalt skal illustrere vanskelighetene ved å komme til et nytt land der man ikke forstår språket. 

Regler

Individuelle regler for hvert bord: 

 • Bord 1: Ess er lavest, spar er trumf
 • Bord 2: Ess er høyest, ruter er trumf
 • Bord 3: Ess er lavest, kløver er trumf
 • Bord 4: Ess er høyest, hjerter er trumf
 • Bord 5: Ess er lavest, hjerter er trumf
 • Bord 6: Ess er høyest, spar er trumf

 

Regler som ikke skal ligge på bordene:  

 • Den spilleren som vinner flest stikk flytter med klokken til neste bord
 • Den spilleren som har færrest stikk flytter mot klokken til neste bord
 • Alle andre blir sittende ved bordet

Regler som er like for alle:

 • Spillerne har fem kort hver
 • Uavgjort avgjøres med stein-saks-papir
 • Hver runde er fem minutter lang og antall stikk etter dette avgjør vinner
 • Hvem som helst kan dele ut
 • Personen til høyre for den som deler ut er den som legger ut første kort
 • Første spiller i hver runde velger farge, alle andre må legge samme farge om man har
 • Om man ikke har riktig farge legger man et kort i en annen farge. 
 • Den som vinner stikket er den som har det høyeste kortet i riktig farge, om ikke noen legger på trumf, da vinner den med høyeste kort i trumffargen
 • Det er ikke lov til å legge en annen farge hvis man har fargen som spilles
 • Vinneren av et stikk starter med å legge ut kort neste runde.

​​​​​

UTSTYR

 • En kortstokk til hvert bord
 • Ett regelkort til hvert bord