Deltagerne skal spille et enkelt kortspill i små grupper. Konflikter vil oppstå når deltagerne bytter bord ettersom reglene ikke er helt de samme på hvert bord. Dette skal simulerer virkelige problemer som oppstår i krysskulturelle samfunn, særlig der man fra begynnelsen av tror man forstår både hverandre og hvilke grunnleggende regler som gjelder. Tanken er at spillerne skal føle på kulturkræsj når de oppdager at reglene ikke er helt som de trodde.

Vanskelighetene blir ekstra store når spillerne ikke får lov til å snakke med hverandre, men bare kommunisere non-verbalt. Dette skal illustrere vanskelighetene ved å komme til et nytt land der man ikke forstår språket. Deltagerne får heller ikke vite at de ulike bordene har ulike regler.

Spillet starter ved at alle deltagerne blir fordelt på ulike bord, fire-fem deltagere per bord. På hvert bord ligger reglene som gjelder for akkurat dette bordet, og en kortstokk med kort fra ess til ti. Billedkort legges bort. La deltagerne spille noen runder mens de får lov til å prate sammen slik at de kommer skikkelig inn i reglene. Så tas alle reglene vekk fra bordene og deltagerne spiller et par runder til uten å få lov til å prate.

Nå er det tid for å bytte bord. Den som vant flest runder flytter seg ett bord med klokken, den som tapte flest runder flytter seg ett bord mot klokken. Det deltagerne ikke vet er at det er forskjellige regler som gjelder på de forskjellige bordene, og at de ulike spillerne nå ikke spiller etter samme regler.

Regler

 • Bord 1: Ess er lavest, spar er trumf
 • Bord 2: Ess er høyest, ruter er trumf
 • Bord 3: Ess er lavest, kløver er trumf
 • Bord 4: Ess er høyest, hjerter er trumf
 • Bord 5: Ess er lavest, hjerter er trumf
 • Bord 6: Ess er høyest, spar er trumf

Alle de andre reglene er like for alle bordene:

 • Spillerne har fem kort hver
 • Den spilleren som vinner flest stikk flytter med klokken til neste bord
 • Den spilleren som har færrest stikk flytter mot klokken til neste bord
 • Alle andre blir sittende ved bordet
 • Uavgjort avgjøres med stein-saks-papir
 • Hver runde er fem minutter lang og antall stikk etter dette avgjør vinner
 • Hvem som helst kan dele ut
 • Personen til høyre for den som deler ut er den som legger ut første kort
 • Første spiller i hver runde velger farge, alle andre må legge samme farge om man har
 • Om man ikke har riktig farge legger man et kort i en annen farge. 
 • Den som vinner stikket er den som har det høyeste kortet i riktig farge, om ikke noen legger på trumf, da vinner den med høyeste kort i trumffargen
 • Det er ikke lov til å legge en annen farge hvis man har fargen som spilles
 • Vinneren av et stikk starter med å legge ut kort neste runde.

Når deltagerne har spilt noen runder ved nye bord samles alle for å reflektere. Hva skjedde under spillet? Hvordan var det å spille med noen som ikke kunne reglene? Hvordan var å det å ikke skjønne reglene på det nye bordet? Når oppdaget man at reglene ikke var like? Hvordan var det å ikke kunne snakke sammen når man ikke forstod hvorfor de andre gjorde som de gjorde? Hva skal dette spillet illustrere? Kan man finne sammenhenger i det virkelige liv? Hva kan vi gjøre for å bedre forstå hverandre?

UTSTYR

 • En kortstokk for hver 4. eller 5. deltager
 • Regelkort til hvert bord