Skal du ta ut kompasskurs er man nødt for å vite hvor på kartet du er. Det kan du finne ut med krysspeiling.

Ta ut en peiling:
Hold kompasset horisontalt og med marspilen pekende rett mot det stedet du vil peile. Sikt mot tydelige kartpunkter som fjelltopper e.l.
Vri kompasshuset slik at kompassnålen kommer inn i nordpilen. 

Avsett peilingen i kartet:
Legg kompasset på kartet slik at kanten av kompasset ligger inntil puktet du har peilet på. Marsjpilen skal peke mot punktet. Drei hele kompasset, ikke kompasshuset, til nordpilen i bunn av kompasset peker nord, eller opp, på kartet. Ikke bry deg med kompassnålen. Strek opp retningen langs kanten av kompasset. Du befinner det et sted langs denne linjen, som kalles stedlinje.

Ta ut krysspeiling:
Ta ut to peilinger og avsett dem i kartet slik at stedslinjene krysser hverandre. Du befinner deg i krysningspunktet mellom linjene. Peilingspunktene bør være mest mulig på tvers av hverandre og så nær deg som mulig, da blir stedsanvisningen mest nøyaktig.

 

Utstyr


  • Kart
  • Kompass