Skal du ta ut kompasskurs er man nødt for å vite hvor på kartet du er. Det kan du finne ut med krysspeiling.

1. Ta ut en peiling

Velg ut et tydelig punkt i terrenget i den retningen du skal gå, som er tydelig på kartet. Det kan for eksempel være en fjelltopp, en høyspentmast eller en bygning. Hold kompasset horisontal, slik at marsjpilen peker rett på punktet du har valgt deg ut. Vri kompasshuset slik at nord på kompassnåla ligger inne i nordpilen på kompasshuset. 

2. Avsett peilingen i kartet

Legg kompasset på kartet slik at kanten av kompasset ligger inntil puktet du har peilet på. Marsjpilen skal peke mot punktet. Drei hele kompasset, ikke kompasshuset, til nordpilen i bunn av kompasset peker nord, eller opp, på kartet. Ikke bry deg med kompassnålen. Strek opp retningen langs kanten av kompasset. Du befinner det et sted langs denne linjen, som kalles stedlinje.

3. Ta ut krysspeiling

Ta ut to peilinger og avsett dem i kartet slik at stedslinjene krysser hverandre. Du befinner deg i krysningspunktet mellom linjene. Peilingspunktene bør være mest mulig på tvers av hverandre og så nær deg som mulig, da blir stedsanvisningen mest nøyaktig.

UTSTYR

  • Kart
  • Kompass