Metoden går ut på å lage innfellinger i stokkene og feste dem til hverandre ved hjelp av treplugger. Det finnes ulike festemåter dere kan benytte dere av.

BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

 1.  Begynn med å finne "ferske" stokker og greiner. Det er lettere å jobbe med fuktig tre, enn tre som er tørka. Det fineste resultatet får dere likevel om dere klarer å bruke tre med en fuktighet på under 19%. Fuktigheten i stående trær kan være over 30%.
 2. Bruk stålkilene og trekølla til å dele opp stokkene på midten sånn at dere får "planker" og det materialet dere trenger til å lage det dere vil, for eksempel en benk. 
 3. Finn ut hvilke festemåter dere må bruke for å sette sammen byggverket deres, for eksempel t-feste, forlengelse av materialet eller hjørnefeste (se illustrasjoner). 
 4. Hogg eller spikk ut treplugger og kiler, og borr eller spikk ut fester i materialene. 
 5. Sett sammen festene og stram til med kilene. Se bildeforklaring på en måte å gjøre det på under. NB: Det er viktig å sette kilene i trepluggene sånn at de presser på lengderetningen av treet, altså at kilen står på tvers av treverket, sånn at treet ikke sprekker (se siste illustrasjon med piler).
 6. Sag av den delen av kilen og festet som stikker opp av materialet sånn at dere får en jevn overflate.
 7. Til slutt kan dere høvle over byggverket, hvis dere ønsker et jevnere utseende. Med denne metoden kan dere bygge nesten alt av møbler og reisverk. 
   

BILDEFORKLARING

Start med å lage hull, fester og treplugger til sammenkoblingen. 

Illustrasjon av fremgangsmåte for kulsøpionering.

Sett alt sammen. Lag en sprekk i bolten sånn at du kan sette en kile ned i bolten. 

Illustrasjon av fremgangsmåte for kulsøpionering.

Bruk treklubba og slå kilen så lang nedi bolten du klarer. Sag av overflødig bolt og kile. 

Illustrasjon av hvordan en ferdig "krysspionering", av metoden kulsøpionering, ser ut .

 

Ulike treplugger, kiler og fester:

Illustrasjon av ulike kiler til bruk ved kulsøpionering.

Et utvalg festemåter:

Illustrasjon av ulike festemåter ved bruk av kulsøpionering.

Et utvalg festemåter:

Illustrasjon av ulike kilefester til bruk ved kulsøpionering.

 

UTSTYR

 • Ei lita, skarp øks
 • En kniv
 • Ei sag
 • En hammer
 • Ei trekølle
 • Et sett stålkiler
 • Små og store trebor og ei borvinde
 • Et stemjern (hoggjern)
 • Eventuelt en høvvel.