Metoden går ut på å lage innfellinger i stokkene og feste dem til hverandre ved hjelp av treplugger.

På tegningen ser dere ulike typer plugger og innfellinger man kan bruke og ulike typer byggverk det er mulig å lage med disse teknikkene. Vær kreative, bruk de ulike metodene og prøv å lag noe!

Bildet er fra s. 225 i Speiderhåndboka. Se i den for tydeligere illustrasjoner.

 

Utstyr


  • Ei lita, skarp øks
  • Ei sag
  • En hammer og ei trekølle
  • Et sett stålkiler
  • Små og store trebor og ei borvinde
  • Et stemjern (hoggjern)