Å bygge en egen bivuakk er ikke vanskelig, utfordringen er å få den så vanntett som mulig dersom det er dårlig vær.

Start med å finne et passende sted å sette opp bivuakken. Du trenger to trær med så lang avstand mellom seg at alle som skal overnatte har plass til å ligge ved siden av hverandre mellom dem. Underlaget bør være nogenlunde flatt. Om du ikke finner passende trær kan du bygge bivuakken for eksempel av trefotinger.

Er det mye nedbør eller vind kan dette også være noe å tenke på når man plasserer bivuakken. Plasser om mulig bivuakken i le, og legg inngangen vekk fra vinden slik at vinden treffer bivuakken fra baksiden.

Surr fast en raie fra det ene treet til det andre ved hjelp av vinkelsurring. Denne bestemmer høyden på bivuakken. Er den høy er det mulig å stå eller sitte inne, er den lav beskytter den bedre mot være og vind.

Når tverrstokken er festet godt legger man raier fra denne og skrått ned mot bakken. Dissse bør ha lik lengde, ellers blir hellingen i taket ujevnt og det blir vanskeligere å få taket tett. Surr dem fast i tverrstokken med vinkelsurring. Disse lager bjelkene i taket på bivuakken. Pass på at de er lange nok til at man får rullet ut liggeunderlagene.  

Nå må man finne noe for å lage taket tett mot vær og vind. Det kan være lurt å begynne med litt større grener og så tette med granbar, bark, gress eller andre egnete ting du måtte finne. Begynn nederst og bygg deg oppover mot toppen av bivuakken. Pass på at hvert lag du legger oppover bivuakken ender over laget nedenfor slik at du leder eventuelt regnvann ned over taket og ikke inn. Bruk gjerne lang tid på å tette sprekker og hull, det vil du bli glad for om det kommer regn!

Når du er fornøyd med tettheten på taket kan det vært lurt å avslutte med å surre fast noen tyngre stokker slik at grener du har lagt på ikke blåser av.

Du kan lage vegger på bivuakken ved å feste stokker fra trærne til de ytterste tverrstokkene og tette disse på samme måte som taket.

UTSTYR

  • Tau, for eksempel sisal
  • Kniv
  • Sag
  • Raier, grener, kvist og lignende finner du i skogen