BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

I en skikkelig regnskur kan det i løpet av få minutter kommer like store mengder vann som i løpet av en hel dag med lett duskregn. Lager dere en regnmåler kan dere følge med og sammenligne nedbørsmengden fra dag til dag. Det er også mulig å bruke regnmåleren til å sammenligne med værmeldingene fra meterologisk institutt. 

SLIK GJØR DU

 1. Skru korken av en tom brusflaske.
 2. Skjær eller klipp flasken i to, litt over midten. Den øverste delen av flaska skal være 3-5 cm kortere enn den nederste.
 3. Stikk en linjal ned i flaksen og strek av millimetermerker med vannfast tusj på ytteriden av flasken. 
 4. Snu den øverste delen av flaska og putt den ned i den nederste delen, som på illustrasjonen. Den skal slippe regnet ned i bunnen av flaska, samtidig som den forhindrer at vannet fordamper og at det samler seg rusk og insekter i vannet.
 5. Sett flasken stødig og rett på et åpent sted og vent på regnet. 
   

Når åpningen på regnmåleren er like vid (har samme diameter) som bunnen på regnmåleren vil vi kunne lese på skalaen hvor mange milimeter regn det har kommet i løpet av peioden måleren har stått ute. Denne avlesningen vil ikke være en nøyaktig fordi det ofte er snakk om små mengder nedbør, men det gir en indikasjon.

For å få til en mer nøyaktig måling bruker meteorologisk institutt en beholder som er veldig vid i toppen og smal i bunn. Da er det letter å finne ut nøyaktig hvor mye nedbør som er kommet, men det forutsetter at dere regner ut forholdet mellom arealet i toppen og i bunnen.

Formel fra meteorologisk institutt

I værmeldingen blir nedbærsmengden oppgitt i millimeter. Hvis det står at det skal regne 4 millimeter i løpet av en dag, betyr det at det på en rett flate ville lagt seg 4 mm vann i løpet av den dagen. Hvis dere lager en regnmåler som er videre i toppen enn i bunn, må dere utføre et regnestykke basert på regnmålerens størrelse og mengden vann dere har samlet opp for å finne nøyaktig mengde regn.

Formelen forutsetter gode matematikkunnskaper. For yngre speidere anbefaler vi å bare gjennomføre den første delen av aktiviteten. 

Illustrasjon av en hjemmelaga regnmåler.

SLIK GJØR DU

 1. Finn radiusen av regnmåleren ved å måle antall centimeter på det bredeste punktet av sirkelen og dele det på to.
 2. Finn arealet av regnmåleren, ved å gange 3,14 med radius to ganger, A=πr2. Hvis måleren er 10 cm på det bredeste er radiusen 5 cm, da blir arealet 3,14 x 5 x 5 = 78,5 cm2.
 3. Så må dere regne mengden vann om til kubikkcentimeter (cm3) ved å måle opp hvor mange desiliter vann dere har i måleren og gange det med hundre. Hvis dere har 2,5 dl vann i regnmåleren tilsvarer det 2,5 kubikkdesimeter (dm3) og regnestykket blir sånn: 2,5 dl = 2,5 dm3 x 100 = 250 cm3.
 4. For å finne antall millimeter nedbør, tar du antall kubikkcentimeter du fikk i punkt 3 og deler på arealet som du fant i punkt 2. Da blir formelen cm3/areal = millimeter nedbør. Eksempelet blir da 250 cm3 / 78,5 cm2 =3,18 mm. Det betyr at det har kommer 3,18 mm nedbør. 
   

Formelen tilsvarer den som brukes av meteorologisk institutt som du kan se på foreksempel yr.no. 
 

UTSTYR

 • Plastflaske
 • Saks eller kniv
 • Tynn tusj
 • Linjal
 • Eventuelt kalkulator