BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Les speiderloven høyt sammen. Snakk sammen om hva den betyr for oss som speidere. 
  2. Del dere inn i små grupper eller patruljer. Hver gruppe skal skrive ned forslag til trivselsregler for gruppa. 
  3. Når alle gruppene har skrevet noen forslag, leser alle opp forslagene sine etter tur og en leder skriver alle forslagene på et stort ark. 
  4. Stem over hvilke regler dere vil beholde til slutt. Dere bør ikke ha for mange regler, 3-5 er passe. 
  5. Bruk gjerne de nye trivselsreglene til å lage plakater dere kan henge opp i speiderlokalet sånn at dere blir minnet på dem og lettere husker dem. 
     

TIPS: En trivselsregel kan for eksempel være: Når noen snakker, skal alle være stille og høre etter.
 

UTSTYR

  • Ark og skrivesaker
  • Plakater
  • Tusj eller malesaker til å lage plakater