SLIK GJØR DU

  1. Begynn med speiderloven og snakk om hvordan speidere skal være mot hverandre.
  2. Del speiderne i små grupper eller patruljer og la de skrive ned forslag til trivselsregler for gruppa. Eksempel på regel; når andre snakker skal vi være stille og høre etter. 
  3. Etter at gruppene har skrevet sine forslag leser alle opp forslag til en regler etter tur. Lederen skriver disse på et stort ark.
  4. Ha en avstemning for hver regel til slutt.
  5. Det er bedre å ha noen få enkle regler enn mange. Bli enige om hvor mange dere ønsker å ha som deres felles trivselsregler. De reglene som har flest stemmer blir vedtatt. 
  6. Bruk gjerne de nye trivselsreglene til å lage plakater dere kan henge opp på deres møtelokale!

UTSTYR

  • Ark og skrivesaker
  • Plakater
  • Tusj eller malesaker til å lage plakater