Begynn med speiderloven og snakk om hvordan speidere skal være mot hverandre.
Skriv et forslag til en konkret trivselsregel på et stort ark.

Eksempel på regel: Når lederen gir en beskjed skal alle være stille og høre etter.

Er speiderne enige i at dette kan være en god regel?

Speiderne går sammen i små grupper eller patruljevis og skriver ned noen forslag til regler.
Etterpå leser patruljene opp et forslag til en regel etter tur, og lederen skriver disse på det store arket.
Ha en avstemning for hver regel til slutt.

De reglene som får flest stemmer, blir skrevet opp på en endelig liste som kan henge fremme på speidermøtene.

Det er bedre å ha noen få enkle regler (maks 5) som dere virkelig klarer å holde enn mange regler som dere ikke overholder.