Speiderne deles i to lag. Det laget som først klarer å svare på et spørsmål vinner leken, for å kunne svare må lagene finne ledetråder som er gjemt på motstanderlagets område.

Forberedelser
Finn et passende sted, gjerne et område i en tett skog på rundt 80x80 meter. Er skogen glissen bør området være større. Området må deles tydelig i to på midten, enten med en naturlig deling som en sti eller vei, eller med et tau. Marker en base til hvert lag i utkanten av banen og et fengsel i den ene enden av midtlinjen. På hver banehalvdel gjemmes ark med ledetråder, disse bør være litt vanskelige å finne, men kan være markert med reflekser. Alle ledetrådene må være nummerert så det er mulig å ha oversikt over hvilke ledetråder laget har funnet. 

Spillet
Spillet starter med at lagene får samme spørsmål de skal svare på og beskjed om hvor mange ledetråder som er gjemt. Alle ledetråder må finnes på motstanderlagets banehalvdel. Laget må finne alle ledetrådene før det er mulig å svare på spøsmålet. For eksempel kan spørsmålet være hvor mange mennesker som finnes inne i et rom og ledetrådene være: 3 går inn, 1 går ut, 8 går inn, 9 går ut, og så videre. Begge lag kan ha samme ledetråder, men det er viktig at lagene må finne like mange ledetråder og at de er like vanskelig å finne på begge banehalvdeler.

Lagene må selv dele seg inn i ulike roller:

1 lagleder: Denne skal ha oversikt over hvilke ledetråder som er funnet og hvilke som mangler. Laglederen har ikke lov til å forlate basen bortsett fra når alle ledetrådene er funnet. Da er det laglederens oppgave å gå til leklederen med svaret på spørsmålet.
Letere: Ca 1/3 av laget er letere. Disse blir utstyrt med lommelykter og skal forsøke å finne lagets ledetråder, lese disse og gi ledetrådene til løperne på laget. Leterne har bare lov til å være på motstanderlagets banehalvdel. Letere kan ikke bli tatt.
Løpere: Ca 2/3 av laget er løpere. De får ingen lommelykt. Løpernes oppgaver er å bringe ledetråder fra leterne til laglederen. Løpere kan bevege seg på hele banen. På egen banehalvdel kan de ta løpere fra motstanderlaget, på motstanderlagets banehalvdel kan de bli tatt av motstanderlagets løpere. De som blir tatt må gå til fengselet og være der i 2 minutter.

Det laget som først finner alle ledetrådene på motstanderlagets bane, får gitt sendt disse til laglederen som kommer frem til riktig svar og går til leklederen med denne har vunnet spillet.

UTSTYR

  • Reflekser
  • Penn og papir
  • Lommelykter