BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. Speiderne blir delt inn i to lag. Det første laget som klarer å svare på et spørsmål, vinner leken. For å kunne svare på spørsmålet, må lagene finne ledetråder som er gjemt på motstanderlagets område.

FORBEREDELSER

 1. Lag klar et spørsmål og et antall ledetråder. For eksempel "Hvor mange mennesker finnes inne i stua?" med ledetrådene: 3 går inn, 1 går ut, 8 går inn, 9 går ut, og så videre. Begge lag kan ha samme ledetråder, men det er viktig at lagene må finne like mange ledetråder og at de er like vanskelige å finne dem på begge banehalvdeler.
 2. Finn et passende sted, gjerne et område i tett skog på rundt 80 x 80 meter. Hvis skogen er glissen, bør området være større.
 3. Lag en tydelig deling som deler området i to på midten, enten med en naturlig deling som en sti eller vei, eller med et tau.
 4. Marker opp en base i utkanten av banen til hvert lag.
 5. Marker opp et fengsel i den ene enden av midtlinjen.
 6. Gjem ark med ledetråder på hver banehalvdel. De bør være litt vanskelige å finne, men kan gjerne være markert med reflekser.
 7. Alle ledetrådene må være nummererte sånn at det er mulig å ha oversikt over hvilke ledetråder laget har funnet.
   

SLIK GJØR DU

 1. Del speiderne inn i to lag.
 2. Lagene skal selv dele lagspillerne inn i ulike roller:
  • 1 lagleder som skal ha oversikt over hvilke ledetråder som er funnet og hvilke som mangler. Laglederen har ikke lov til å forlate basen bortsett fra når alle ledetrådene er funnet. Da er det laglederens oppgave å gå til leklederen med svaret på spørsmålet.
  • Omtrent 1/3 av laget skal være letere. De får lommelykter og skal prøve å finne lagets ledetråder, lese dem og gi ledetrådene til løperne på laget. Leterne har bare lov til å være på motstanderlagets banehalvdel. Leterne kan ikke bli tatt.
  • Omtrent 2/av laget skal være løpere. De får ikke hodelykter. Deres oppgave er å bringe ledetråder fra leterne til laglederen. Løpere kan bevege seg på hele banen. På egen banehalvdel kan de ta løpere fra motstanderlaget, på motstanderlagets banehalvdel kan de bli tatt av motstanderlagets løpere. De som blir tatt må gå til fengselet og være der i to minutter.
 3. Hvert lag får det samme spørsmålet som de skal svare på, og informasjon om hvor mange ledetråder som er gjemt. Alle ledetrådene finnes på motstanderlagets banehalvdel.
 4. Lagene må finne alle ledetrådene før det er mulig å svare på spørsmålet.
 5. Når laget har funnet alle ledetrådene og kommet fram til riktig svar, kan laglederen gå til leklederen med svaret. 
 6. Det laget som svarer på spørsmålet først, vinner spillet.
   

UTSTYR

 • Reflekser
 • Penn og papir
 • Lommelykter
 • Tau eller noe annet til å markere opp banen