Lek 1

Denne leken er fra Sri Lanka. Deltakerne sitter i en ring på bakken. En lekeleder står i midten, og har to gjenstander i hendene. Det kan være hva som helst, en tøffel og en saks for eksempel. Lekelederen slipper gjenstandene samtidig ned i fanget til to som sitter ved siden av hverandre. De skal så fort som mulig sende gjenstandene videre til hver sin side. Den personen som får begge gjenstandene samtidig, går ut. Så må lekelederen slippe gjenstandene ned i fanget til to nye personer. Og slik fortsetter det til man har en vinner.

 

Lek 2

Denne leken er fra Sri Lanka. Deltakerne står i en ring. Lekelederen holder for øynene på en tilfeldig person i ringen. Deretter peker lekelederen på en annen person i ringen. Denne personen skal liste seg bort til personen som blir holdt for øynene, og dunke han/henne forsiktig i hodet. Deretter skal han/hun som blir holdt for øynene gjette hvem det var som dunket. Det er da viktig med konsentrasjon og bruke sanser som hørsel, lukt osv. Klarer personen å gjette hvem som dunket, går den som dunket ut av leken. Gjetter man feil person, går den som gjettet ut. Deretter holder lekelederen en ny person for øynene, og peker på en ny person. Slik fortsetter det til man har en vinner.

 

Lek 3

"FLOMMEN KOMMER"

Dette er en lek med fokus på Bangladesh. Hvert år blir store deler av Bangladesh rammet av flom. Lat som dere er i Bangladesh. Still opp noen stoler og bord rundt omkring i rommet. Deltakerne må bevege seg rundt på gulvet.Så roper den som leder leken: Flommen kommer. Da gjelder det å komme seg opp fra gulvet før lederen har telt til fem - 1-2-3-4-5. De som ikke har klart å komme seg opp fra gulvet, er ute av leken. Ta vekk noen av bordene og stolene etter hvert som deltakerne går ut, for leken skal ikke være for enkel. Til slutt er det en stol igjen, og noen må kjempe for å komme seg i sikkerhet på stolen. I forkant eller etterkant av leken er det viktig og fortelle hvor stort problem flom er for mennesker som lever i Bangladesh.
Hentet fra KFUK-KFUMs programbank.

Lek 4

BORU-BORU

Dette er en lek fra Sudan, som barna i Yambio leker. Den likner ganske mye på kanonball som vi spiller i Norge. Deltakerne deles i to, lag A og lag B.
Lag A starter med å stå i midten og lag B deler seg i to og stå på hver sin side av lag A. -B AA B-. Lag B prøver å treffe deltakere fra lag A ved å kaste en ball. Lag A prøver å unngå å bli truffet. Blir en person fra lag A truffet går denne personen ut av leken. Når det bare er en person igjen på lag A så begynner hele lag A å telle til hundre. Hvis de kommer til hundre uten at siste person på lag A blir truffet, så får hele lag A starte på nytt. Det betyr at alle deltakerne fra lag A som har vært ute av leken, blir med igjen. Hvis lag B treffer den siste personen på lag A, så bytter lag A og B plass.

Fra Søsken sammen nr 2 2008, KFUK-KFUM Global