Dere har kanskje lekt amøbeleken? Dette er en variant av den som bruker brennmanetens utvikling som utgangspunkt.

Leken går ut på å vinne stein-saks-papir-runder mot de andre som er med på leken. Alle starter som larver, det nederste stadiet. Den som vinner stein-saks-papir går opp et utviklingsstadie, den som taper kan enten bli der den er eller gå ned et stadie avhengig av hvor god tid dere har. Man kan bare ta stein-saks-papir mot en som er på samme stadie som en selv, larve mot larve, polypp mot polypp, osv. Leken er ferdig når det bare er igjen én speider på hvert stadie.

Utviklingsstadier:
Larve - krabber på alle fire eller åler seg
Polypp - går på huk
Minimanet - "svømmer" ved å holde armene ned langs siden og vifte med hendene
Voksen manet - "svømmer" ved å vifte med armene

Når en voksen manet vinner stein-saks-papir mot en annen voksen manet er denne ferdig med leken og kan se på de andre som prøver å bli ferdige.