To speidere skal konkurrere mot hverandre. Disse må gå litt unna slik at de ikke kan se eller høre de andre speiderne. Resten går sammen to og to. Hvert par blir enige om en lyd eller en bevegelse. Pass på at alle parene har forskjellige lyder eller bevegelser. Så blander alle seg sammen og stiller seg på rekker. Nå kan de som skal konkurrere komme tilbake.

Den ene begynner med å peke på to stykker. Disse skal etter tur lage lyden eller bevegelsen sin. Dersom de gjør det samme, altså er et par, går de ut av rekkene og stiller ved siden av dem som pekte dem ut. Den som pekte dem ut får nå peke på to til. Dersom de man peker på ikke gjør det samme, går turen til den andre. Den som har flest par til slutt vinner leken.