En deltaker blir sendt på gangen (eller et godt stykke bort fra resten av gruppa hvis man er ute). En leder gir deltakeren en forhåndsbestemt ting han/hun skal mime f.eks.: Julenissen, en løve, en bil etc.. Hvis personen er en leder kan man godt gi dem vanskelige oppgaver som f.eks.: en kopp te, en pakke kjeks.

Det er ikke love å bruke ord.

Den som gjetter riktig først blir den neste personen som får mime.

UTSTYR

Liste med ting som kan mimes.