BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. En deltaker blir sendt på gangen (eller et godt stykke bort fra resten av gruppa hvis man er ute).
  2. En leder gir deltakeren en forhåndsbestemt ting han/hun skal mime f.eks.: Julenissen, en løve, en bil etc..
  3. Tilpass tingene dere skal mime ut i fra deltakernes alder. Jo eldre deltakerne er, jo vanskeligere ord kan dere velge. 
  4. Deltakeren går bort til de andre og mimer. Det er ikke lov å snakke. 
  5. Den som gjetter riktig ord ble neste persom som får mime. 

UTSTYR

  • Liste med ting som kan mimes.