Alle deltagerne setter seg i en ring, gjerne rundt et bord. 

Start med å lære klapperytmen mens dere teller til fire:

  • Klapp begge hender i bordet
  • Klapp 
  • Knyt hånden, men strekk ut tommelen, og pek med høyre tommel over høyre skulder
  • Knyt hånden, strekk ut tommelen og pek med venstre tommel over venstre skulder

Når alle har lært seg rytmen skal alle deltagerne velge hvert sitt dyr og si hvilken lyd som hører til deres dyr. Katten sier mjau, hunden sier voff og så videre.

Nå kan leken begynne. Alle klapper rytmen. Velg en person som skal starte. Denne skal si sin dyrelyd når h*n peker med høyre tommel og en annen dyrelyd når h*n peker med venstre tommel. Den som har dyrelyden som ble sagt med venstre tommel skal nå gjenta sin dyrelyd sammen med høyre tommel og en annen lyd sammen med venstre. Slik fortsetter leken.

Når man gjør en feil, for eksempel klapper feil, ikke sier lydene på riktig sted, ikke sier noe på sin tur, sier en dyrelyd som ikke er med eller sier noe når det ikke er sin tur, er man ute av leken. Leken fortsetter til det bare er én deltager igjen. Man kan med fordel sette opp tempoet når det er få deltagere igjen.