For at en lyspære skal lyse på strømkretsen den er koblet til være hel. Bruk to ledninger. Fest dem i lyspæren og koble dem til hver sin pol på batteriet. Sjekk at pæren lyser. Denne kan nå skrus av ved at dere fjerner ledningen fra den ene polen. 

Send morsesignaler ved å la pæren lyse opp i korte blink for prikker og lange blink for streker. Morseapparatet virker naturligvis best i mørket.

Hvis dere vil lage morseappratet varig kan dere feste en pæresokkel til en liten planke koble ledningene til denne i stedet for direkte til lyspæren. Batteriet festes ved hjelp av en buksestrikk som stiftes fast til planken. Pass på at strikken er passe stram slik at batteriet sitter fast, men fortsatt kan skiftes ved behov

UTSTYR

  • Lyspære
  • 2 ledninger
  • Batteri med to poler