BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Skriv ut bingobrett, ett til hver speider, par eller patrulje. Brettene finner du under ressurser lenger ned på siden. 
  2. Vis frem et avgrenset område speiderne kan bevege seg på. 
  3. Når skal speiderne gå en og en, sammen i par eller patruljer og lete etter tingene på bingobrettet.
  4. Dere får bingo ved å fullføre en rad, en kollonne eller hele bingobrettet. Bestem på forhånd hva som gir bingo. 
  5. Bruk bingobrettene og gjenstandene speiderne finner til å snakke om hva som finnes i området dere er i, hvilke dyr som bor der, og hvordan vi kan bidra til å ta vare på området.
     

TIPS: Dere kan lage egne bingobrett med ting, dyr eller gjenstander som egner seg bedre for deres område.
 

UTSTYR

  • Utskrift av bingobrett
  • Blyanter
  • Naturområde