Naturkjennskap er viktig for å bli kjent med naturen. Naturkjennskap er også viktig for ønsket om å verne om naturen vi har rundt oss. La speiderne utforske deres nærområde ved å gjennomføre en naturbingo.

SLIK GJØR DU

  1. Skriv ut bingobrettene.
  2. La speiderne jobbe én og én eller sammen i grupper.
  3. Definer et område speiderne skal lete i.
  4. Dere kan få bingo ved å finne én rad, én kollonne eller fullføre hele bingobrettet.
  5. Bruk bingobrettene og gjenstandene speiderne finner til å snakke om hva som finnes i området dere leter i, hvilke dyr som bor der og hvordan vi kan bidra til å verne om området.

USTYR

  • Utskrift av bingobrett
  • Blyanter
  • Skogsområde