BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Den som leder leken starter med å finne frem en ting fra naturen, for eksempel et blad.
  2. Etterpå skal speiderne hver for seg eller i grupper finne et likt blad og en annen valgfri ting fra naturen. 
  3. Den første som finner blad fra riktig tre får legge bladet og den nye tingen ved siden av det første bladet, og får ett poeng.
  4. Nå skal de andre speiderne prøve å finne den nye gjenstanden og en ny, valgfri ting fra naturen.
  5. Fortsett så lenge det er gøy eller til noen har fått tre poeng.  
     

NB: I forkant av av spillet må dere bestemme om dere kan bygge videre i flere retninger fra den første brikken. Hvis det er lov kan speiderne finne gjenstander som er like andre brikker enn den siste brikken som ble lagt ned. Det er ikke lov å bygge videre på sin egen brikke.

En leder eller patruljefører må stå ved brikkene og godkjenne at det er riktige gjenstander som blir funnet.