Man starter spillet med at en leder legger frem en ting fra naturen, for eksempel et blad. Speidere skal, hver for seg eller i grupper, finne et likt blad og en annen valgfri ting fra naturen.

Den første som finner riktig blad får legge bladet pluss den nye tingen ved siden av det første bladet, og får ett poeng. Nå skal speiderne forsøke å finne den nye tingen. 

Man må bestemme om man kan bygge i flere retninger fra den første brikken. Det er ikke lov å bygge videre på sin egen brikke. 

En leder eller patruljefører må stå ved brikkene og godkjenne at det er riktig ting som er funnet.