Aktiviteten går ut på å gjemme bilder av ulike blomster, vekster, fugler og insekter på et større uteområde, f. eks i skogen. Speiderne får utdelt et svarark med bilder av de samme tingene man har gjemt. Det er om å gjøre for dem å finne de gjemte tingene, og sette kryss på sitt svarark. Etter alle er funnet kan man gå gjennom navnene på de ulike fuglene, blomstene etc. Det finnes også et eget ark der speiderne kan plassere riktig navn til riktig bilde. 

Print og klipp ut bildene. Det anbefales å laminere bildene. Gjem dem høyt og lavt i f. eks. skogen. Fest dem gjerne med en tegnestift.

 

UTSTYR

  • Utskrifter av vedlagte pdf-er
  • Tegnestifter eller noe annet å henge opp med
  • Skrivesaker
  • Eventuelt lamineringsmaskin og lamineringslommer