Mobiltelefon er et godt hjelpemiddel dersom man havner i en ulykke og trenger nødhjelp. Dessverre er det ikke slik at man alltid kan bruke denne. Du kan være i et område uten dekning eller den kan være tom for strøm. Da er det viktig å kunne andre måter å få signalisert om hjelp, som ved lyd eller lys.

Når man skal sende nødsignaler bruker man morsebokstaver for SOS: ... --- ... , altså tre korte, tre lange, tre korte signaler. Ofte vil man bare sende ... --- ... --- om hverandre da dette kan være lettere å oppfatte for mottakeren. Signalene kan man sende med lyd ved å bruke for eksempel en fløyte, eller med lys ved å bruke en lommelykt.

Still speiderne et stykke unna hverandre og la dem øve seg på å sende nødsignaler til hverandre med fløyte og lommelykt. Pass på at dere er et sted der ingen andre vil se signalene deres og tro at det er noen som er i fare og trenger hjelp. Kanskje er det best å være inne.