Plasser en stol i enden av et rom. Få en speider til å melde seg som frivillig til å sitte på stolen. Gi personen bind for øynene og en avis som er rullet opp i hånden. Plasser et nøkkelknipe under stolen. Fortell at personen på stolen er nøkkels vokter. De andre speiderne stiller seg på motsatt ende av rommet. De skal nå forsøke å få tak i nøklene. De kan bevege seg så sakte eller raskt de vil. Vokteren skal prøve å slå de som kommer med avisen. Hvis noen blir slått med avisen må de gå tilbake til andre siden av rommet og vente 10 sekunder før de kan starte igjen. Den som klarer å få tak i nøklene vinner og blir nøkkelens vokter i neste runde.

UTSTYR

Nøkler eller noe som symboliserer nøkler.

Avis.

Stol eller eventuelt en sten.