Nordstjernen: Finn Karlsvogna på himmelen. Dette stjernebildet er alltid synlig i Norge. Se på «vogn-delen» av Karlsvogna, forestill deg at de to stjernene motsatt av draget danner en linje som peker oppover. Denne linjen peker rett mot den ytterste stjernen i enden av den nesten rette linjen som dannes av tre av stjernene i Lille Bjørn. Den stjernen er Nordstjernen.

Maurtuer: Maurtuer ligger i hovedsak på sørsiden av trær. 

Snø: Snøen tiner raskest og tidligst i hellinger vendt mot sør.

Vegetasjon: De fleste trær har flere og tettere greiner på sørsiden av stammen. 

Solen: Solen står opp i øst, står i sør midt på dagen og går ned i vest.

Ha i bakhodet at tegn fra naturen ikke alltid er helt riktige, særlig gjelder det maurtuer, vegetasjon og snø. Bruk derfor gjerne flere tegn om det er mulig.

Praktisk øvelse:

Gå ut og se om dere finner tegn fra naturen som kompass. Orienter kartet etter dette. Sjekk gjerne med et kompass om dere har truffet riktig.