Nordstjernen: Finn Karlsvogna på himmelen. Dette stjernebildet er alltid synlig i Norge. Se på «vogn-delen» av Karlsvogna, forestill deg at de to stjernene motsatt av draget danner en linje som peker oppover. Denne linjen peker rett mot den ytterste stjernen i enden av den nesten rette linjen som dannes av tre av stjernene i Lille Bjørn. Den stjernen er Nordstjernen.

Maurtuer: Maurtuer ligger i hovedsak på sørsiden av trær. 

Snø: Snøen tiner raskest og tidligst i hellinger vendt mot sør.

Vegetasjon: De fleste trær har flere og tettere greiner på sørsiden av stammen. 

Solen: Solen står opp i øst, står i sør midt på dagen og går ned i vest.

Ha i bakhodet at tegn fra naturen ikke alltid er helt riktige, særlig gjelder det maurtuer, vegetasjon og snø. Bruk derfor gjerne flere tegn om det er mulig.

PRAKTISK ØVELSE

Gå ut og se om dere finner tegn fra naturen som kompass. Orienter kartet etter dette. Sjekk gjerne med et kompass om dere har truffet riktig.