BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 
Du kan lese om de ulike formene for orienteringsløp lenger nede på siden. 

SLIK GJØR DU

 1. Lag klar poster med oppgaver, kodeord, neste post eller lignende.
 2. Heng opp postene etter den formen orienteringsløpet skal ha, for eksempel stjerne eller linje.
 3. Hvis dere trenger flere kart, kan dere skrive ut flere fra Norgeskart.no.
 4. Marker postene på kartene. Hvor mange poster som skal være markert avhenger av hvilken form for orienterinsløp dere velger å gjennomføre.
 5. Marker start og mål i terrenget.
 6. Del speiderne inn i grupper eller patruljer.
 7. Gi hver gruppe et kart og et kompass.
 8. Nå skal speiderne orientere seg frem til de ulike postene. 
   

TIPS: Gjennomfør orienteringsløpet hver for dere, i par eller patruljer. Med færre speidere på hvert lag vil alle måtte orientere mer aktivt selv. 

Dere kan gjøre orienteringsløpet om til en konkurranse ved at første lag som har vært innom alle postene, vinner. Dere kan også gi de ulike postene poeng med tanke på vanskelighetsgrad og avstand, og gi gruppene mulighet til å velge vanskelighetsgrad på postene de skal finne. Da er det om å gjøre å samle inn mest poeng i løpet av en bestemt tid.

Stjerneløp

 1. Heng postene opp i en sirkel rundt basen. Se illustrasjon 1.
 2. Skriv ut like mange kart som det er poster, og marker en post på hvert kart.
 3. Del ut et kompass og et kart til hver speider, par eller gruppe. 
 4. Nå skal gruppene finne posten og kodeordet, komme tilbake til basen og får et nytt kart. 
 5. Dere er ferdige når dere har funnet alle postene eller etter en bestemt tid. 
   

Punktløp

 1. Heng postene opp i en passende løype. Se for eksempel illustrasjon 4.
 2. Gi speiderne informasjon om eller tegn inn på kartet hvor første post er.
 3. På hver post får speiderne informasjon om hvor neste post er, enten av postmannskap eller i form av et nytt kart.
 4. Dere er ferdige når dere kommer til mål. 
   

Postløp

 1. Heng ut poster, gjerne med oppgaver. Se for eksempel illustrasjon 2. I aktivitetsbanken er det mange ferdige postløp som kan brukes som oppgaver. 
 2. Marker alle postene inn på kartet.
 3. Speiderne skal besøke postene i valgfri rekkefølge. 
 4. Dere er ferdige når dere har vært innom alle postene.
   

Linjeløp

 1. Tegn inn en rute på et kart, uten å markere inn postene. Se illustrasjon 3.
 2. Heng opp poster langs ruta. Speiderne skal ikke hvite hvor mange poster det er.
 3. Nå skal speiderne orientere seg langs ruta og prøve å finne flest mulig poster. 
 4. Den speideren, paret eller gruppa som finner flest poster, vinner. 

Linjeløp kan for eksempel kombineres med haik eller tråkk. 

UTSTYR

 • Kart 
 • Kompass
 • Poster