Stjerneløp

Stjerneløp egner seg godt for nybegynnere, men kan være morsomt for alle. Det er også en veldig god form for nattorientering. Heng opp poster i en sirkel rundt en base som er både start og mål. Speiderne får utdelt kompass og kart der bare én post er inntegnet. De skal finne posten og komme tilbake til basen, der de får utdelt en ny post som de skal finne.

Dette kan også gjøres som en parorientering. Del speiderne inn i par, og del ut én unik gjenstand til hvert par. Første deltaker i hvert par løper til første post og legger lagets gjenstand der. Så løper de tilbake og bytter med makkeren sin. Denne løper til samme post, flytter gjenstanden til neste post og løper tilbake igjen for å bytte. Slik fortsetter det til gjenstanden har vært på alle postene. Siste veksling henter gjenstanden fra siste post tilbake til start. Postene tar i nummerrekkefølge, der lagene kan starte på forskjellige poster og gå runden rundt. I denne versjonen skal alle postene være markert på kartet før start.

Punktløp

Hver deltaker trenger et kart og et kompass. De får kun oppgitt første post. På hver post får man oppgitt hvor neste post er.

Linjeløp

Ei bestemt rute uten poster tegnes inn på kartet. Ute i terrenget, langs ruta, er det plassert ut et ukjent antall poster. Deltagerne skal underveis tegne inn flest mulige poster på kartet.

Postløp

Til postløpet trenger dere et kart, et kompass og en blyant per person eller lag. Heng ut poster på forhånd og merk alle postene av på kartene. Postene kan besøkes i valgfri rekkefølge. På postene kan det henge en kodebokstav deltakerne kan notere. Som en variasjon kan dere lage oppgaver på postene.

UTSTYR

  • Kart med inntegnete poster
  • Kart til hvert lag eller hver deltaker
  • For par-stjerneorienteringen: 1 liten gjenstand, hva som helst, til hvert par
  • Orienteringsposter