BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Finn et sted hvor det er mange spor naturlig, eller lag egne spor i forkant av speidermøtet.
  2. Gå på tur i området og følg sporene. Hva tror dere har skjedd etter å ha sett på sporene? 
  3. Gå litt rundt og let etter andre spor. Hvem har gått i samme område som dere? Er de voksne eller barn, har de gått sammen eller alene, fort eller sakte? 
  4. Se om dere kan finne dyrespor, enten som fotspor eller som andre spor i naturen. Hva tror dere har skjedd? 
     

TIPS: Lag egne spor ved å sykle, hoppe av sykkelen, hoppe på sykkelen og sykle videre en vei, og gå på beina botsatt vei, som om sykkelisten har stoppa og snakka med fotgjengeren. Lag gjerne andre spor til andre scearioer i tillegg. Kanskje kan dere lage et sklispor eller et spor av at noen faller? 
 

UTSTYR

  • Sykkel og eventuelle andre ting å lage spor med
  • Eventuelt utskrift av dyrespor