BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

Se bildeforklaring lenger ned.

 1. Brett et A4-ark i to på midten. Arket skal beholde bredden.
 2. Brett arket i to, motsatt vei, og brett ut igjen.
 3. Brett de øverste hjørnene inn slik at de møter den loddrette linjen. 
 4. Brett det øverste laget av delen under spissen opp mot kanten av brettene på spissen.
 5. Brett opp en gang til slik at bretten stikker litt opp over spissen.
 6. Brett hjørnene som stikker ut ned bak kanten.
 7. Snu arket og gjenta trinn 4-6 på denne siden.
 8. Ta tak i de to nederste hjørnene i trekanten og skyv disse mot hverandre slik at figuren blir flat og firkantet. 
 9. Brett det øverste laget i to oppover.
 10. Snu arket og gjør det samme på motsatt side slik at du ender opp med en trekant.
 11. Ta tak i de to nederste hjørnen i trekanten og skyv disse mot hverandre slik at figuren igjen blir flat og firkantet (sik som i punkt 8).
 12. Ta tak på begge sider av toppen av figuren og dra utover - figuren bretter seg ut til en båt!

 

BILDEFORKLARING

Brett et A4-ark i to på midten.

Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

Brett arket i to, motsatt vei, og brett ut igjen.

Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

Brett de øverste hjørnene inn slik at de møter den loddrette linjen. Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

 

Brett det øverste laget av delen under spissen opp mot kanten av brettene på spissen.Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

Brett opp en gang til slik at bretten stikker litt opp over spissen.Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

Brett hjørnene som stikker ut ned bak kanten.

Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

 

Snu arket og gjenta trinn 4-6 på denne siden.

Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

Du skal nå ha en trekantet "papirhatt".

Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

Dra kantene på trekanten ut og brett den flat. (figur10)
Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

 

Brett det øverste laget oppover på midten.

Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

Gjør det samme på andre siden

Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

Trekk sidene ut, som figur 9

Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

 

Trekk ut sidene 

Illustrasjon av hvordan man lager en papirbåt.

Båten er ferdig og kan testes på vann.

Illustrasjon av papirbåt.

 

NB: Hvis du bruker litt tykt papir er det litt mer utfordrende å brette, men båten tåler mer når den er ferdig.

 

UTSTYR

 • Papirark, gjerne litt tykt