SLIK GJØR DU

 1. Brett et A4-ark i to på midten. Arket skal beholde bredden.
 2. Brett arket i to, motsatt vei, og brett ut igjen. 


   
 3. Brett de øverste hjørnene inn slik at de møter den loddrette linjen. 
 4. Brett det øverste laget av delen under spissen opp mot kanten av brettene på spissen.
 5. Brett opp en gang til slik at bretten stikker litt opp over spissen.


   
 6. Brett hjørnene som stikker ut ned bak kanten.
 7. Snu arket og gjenta trinn 4-6 på denne siden.


   
 8. Ta tak i de to nederste hjørnene i trekanten og skyv disse mot hverandre slik at figuren blir flat og firkantet. 
 9. Brett det øverste laget i to oppover.
 10. Snu arket og gjør det samme på motsatt side slik at du ender opp med en trekant.


   
 11. Ta tak i de to nederste hjørnen i trekanten og skyv disse mot hverandre slik at figuren igjen blir flat og firkantet (sik som i punkt 8).
 12. Ta tak på begge sider av toppen av figuren og dra utover - figuren bretter seg ut til en båt!


   

Tips: Hvis du bruker litt tykt papir er det litt mer utfordrende å brette, men båten tåler mer når den er ferdig.

UTSTYR

 • Papirark, gjerne litt tykt