BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Del speiderne inn i to lag. Hvert lag deler seg inn i par. 
  2. Parene stiller seg med ryggen mot hveransre og hekter armkrokene inn i hverandre. 
  3. Den ene i paret får bind for øynene.
  4. Nå skal lagene spille fotball mot hverandre. Det er bare den med bind for øynene som har lov til å sparke ballen. 
  5. Den i paret som kan se må lede den blinde. 

TIPS: Det kan være fint å bytte på å lede og å gå i blinde.
 

UTSTYR

  • Fotball
  • Noe til å binde for øynene