Patruljeting er en aktivitet for å øve på deltakelse i de demokratiske prosessene i organisasjoen. Gruppene tar beslutninger på sitt årsmøte; Gruppeting, kretsene på Kretsting og organisasjonen i sin helhet på Landsting. Å arrangere et patuljeting kan være en fin måte å øve på å legge frem en sak, ytre sine synspunkter eller å delta i valg. 

SLIK GJØR DU

 1. Lag en saksliste for patruljetinget deres. En saksliste er de tingene dere skal diskutere og finne ut av. Hva med å bruke møte til å planlegge semesterplanen deres? Eller å planlegge neste haik? Skriv ned hvilke saker som skal diskuteres.
 2. Fordel sakene mellom dere. Det er fint at flere får øve på å legge frem en sak. Den som legger frem saken forteller hva som skal diskuteres og ber om innspill og meninger. Er det noen som har et forslag, og er de andre for eller imot? En sak kan være alt fra; hva dere skal spise til middag første dagen på haik eller diskusjon rundt patruljens aktiviteter til innsamling i Globalaksjonen. Med andre ord; smått og stort. 
 3. Bli enige om noen roller og kjøreregler; for å styre diskusjonen er det lurt å ha en ordstyrer. For å ikke glemme hva dere dikuterer eller blir enige om underveis er det lurt å ha en referent. Kjørereglene for deres møte kalles møtets forretningsorden. Dere kan lære mer om forretningorden her
 4. Prøv å skape diskusjon rundt sakene. For å øve på å se saken fra flere sider, kan dere bli enige om at mens diksusjonen pågår, skal være for forslagene og andre imot. 
 5. Avhold valg! Stem over sakene deres underveis. Det kan gjøres ved håndsopprekning eller ved å bruke stemmesedler. Referenten skriver ned hvor mange stemmer hver sak får. 
 6. Når dere har stemt over sakene på sakslisten kan det åpnes for andre innspill fra deltakerne. 
 7. Del ut referat til de som deltok på møtet og legg inn sakene som ble vedtatt i planene deres fremover.

UTSTYR

 • Skrivesaker
 • Ark
 • Saksliste, lages på møtet eller forberedes på forhånd
 • Stemmesedler

Foto: Håkon Kristoffersen