Skriv ut postene som ligger under ressurser. Her finner du også fasiten. 

Del speiderne i patruljer og send dem ut på postløp. De trenger ikke ta postene i en bestemt rekkefølge, patruljene kan altså begynne på hver sin post og rullere rundt.

Om du ikke har walkie-talkie må du skrive om post 4 og gjennomføre dette på en annen måte. De kan for eksempel bruke telefon og ringe en leder, eller late som de ringer og snakke med en leder som står på posten.

Gå gjennom svarene når speiderne har kommet i mål. Etter dette bør speiderne kunne krysse av flere punkter på aspirantgraden.

UTSTYR

  • Utskrift av postene
  • Saks
  • Blyanter
  • Walkie-talkie - hvis du har. Om ikke må du skrive om post 4