BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Velg en bibelhistorie dere ønsker å presentere.
 2. Velg en av presentasjonsmåtene som er forklart under, eller kom på en egen måte å fremføre på. 
 3. Følg fremgangsmåten til den aktuelle presentasjonsmåten og forbered en presentasjon.
 4. Fremfør eller vis presentasjonen av bibelhistorien til andre speidere, foreldre eller kanskje i kirka. 
   

Dramatisere

 1. Fordel rollene i fortellingen og en forteller mellom dere. 
 2. Finn passende kostymer til hver rolle.
 3. Fortelleren leser opp historien mens de andre spiller det som blir lest. Dere velger selv om fortelleren eller skuespilleren skal fremføre replikkene. 
   

Bygge

 1. Finn fremm egnet byggemateriale, for eksempel plastelina, papir, lego eller ting dere finner i naturen.
 2. Del dere inn i grupper og bygg hver deres scene fra en historie, eller spill ut historien med figurene dere lager. 
   

Tegne

 1. Les bibelfortellingen høyt sammen. 
 2. Tegn bilder av det dere husker fra historien. 
 3. Hvis dere vil, kan dere sette sammen bildene til en tegneserie eller plakat og henge de opp i speiderlokalet. 
   

Synge

 1. Det finnes mange sanger om de forskjellige bibelhistoriene. Finn en ferdig sang, eller lag deres egen.
 2. Øv på sangen og fremfør den. 
   

TIPS: Hvis dere ikke er så glade i å synge, kan dere heller lage og fremføre dikt. 

Her finner du eksempler på bibelhistorier som egner seg til presentasjon.
 

UTSTYR

 • Kostymer, byggematerialer, skrivesaker, eller ark og fargeblyanter.