Bibelhistorier trenger ikke bare leses opp slik de står i Bibelen. Ved å presentere dem på ulike måter, og ved å la speiderne delta, blir det morsommere å bli kjent med historier fra Bibelen. Her finner du tips og ideer til hva dere kan gjøre.

Dramatisere: Gi speiderne hver sin rolle i historien. Det er lettere å leve seg inn i rollene om man får enkle kostymer. Én person leser historien og de andre spiller ut det som leses. Replikker kan enten leses av den som leser historien mens de som spiller mimer, eller de som spiller kan levere replikkene selv. Hvis mange har lyst på den samme rollen kan man spille historien flere ganger og bytte rolle underveis. Er man mange speidere kan man dele seg i mindre grupper, ta hver sin historie, og presentere for hverandre når man har øvd.
Bygge: Bruk plastelina, papir, lego eller ting dere finner i naturen til å presentere historien. Speiderne kan deles i grupper og stille opp hver sin scene i en historie, eller de kan spille ut sin egen historie med figurene. 
Sang: Til mange av de kjente bibelhistoriene finnes det sanger som passer til. Les historien for speiderne og syng sangen sammen. Dere kan også lage sanger eller dikt som passer til historien dere har lest.
Tegn: Les historien høyt for speiderne og la dem tegne det de husker fra historien.

Her finner du eksempler på bibelhistorier som egner seg til presentasjon.