Lag et kompass ved å tegne en stor sirkel på et ark og dele denne i åtte "pizzabiter". Hver bit representerer en kompassretning: nord, sør, øst, vest, nordvest, nordøst, sørøst og sørvest. Klipp kompasset fra hverandre. 

Tegn en like stor sirkel på et annet ark, denne brukes som underlag når kompasset skal pusles sammen.

Del speiderne i lag. 5 - 10 meter foran hvert lag ligger ett oppklippet kompass og en sirkel å pusle på. Man kan velge om brikkene skal ligge med teksten opp eller ned.

Førstemann på laget løper frem, velger en brikke, legger denne på riktig sted på sirkelen, løper tilbake og veksler ut neste deltager. Første lag til å pusle kompasset riktig vinner.

UTSTYR

  • Opptegnet kompass klippet i åtte "pizzabiter", én bit for hver kompassretning
  • Opptegnet sirkel i samme størrelse som kompasset