Lag et sett med konvolutter til hver patrulje. På forsiden av hver konvolutt skrives en rebus eller kode som leder frem til et sted. På baksiden er det et kontrollspørsmål som viser at speiderne har vært på stedet. Hvis de ikke klarer å løse rebusen/koden må de åpne konvolutten. Der ligger det en lapp med løsningen.

Del speiderne i patruljer. Patruljene kan få utlevert alle konvoluttene med en gang. I så fall kan konvoluttene være merket med riktig rekkefølge eller det kan legges opp til at postene kan tas i valgfri rekkefølge. I siste tilfellet bør ikke postene ligge for langt fra hverandre.
En annen mulighet er at speiderne kun får utlevert konvolutten som viser til post 1. På post 1 finner de konvolutten som leder til post 2 osv.

Speiderne løser koden på utsiden av konvolutten, går til stedet den leder til og skriver svaret på kontrollspørsmålet på baksiden av konvolutten. 

Patruljene får ett poeng for hver kode de har løst og ett poeng for hvert kontrollspørsmål de har rett svar på. Hvis de må åpne kovolutten for å finne løsningen på en kode får de ett minuspoeng.

Speiderne kan gå, sykle eller kjøre bil mellom postene.


Eksempel:
Forsiden: Kode: KAIBRCKDEENF
(Her er annen hver bokstav den som leder til stedet, mens alfabetet settes innimellom.)
Baksiden: Hva står det på skiltet ved siden av døren?
Inni: Kirken

Forslag til koder finner du HER og HER.

UTSTYR

  • Ett sett med konvolutter til hver patrulje