BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

  1. Marker to streker med omtrent 10 meters avstand. 
  2. En av deltakerne skal telle, og står på den ene streken. 
  3. Resten av deltakerne skal snike seg fremover, og står ved den andre streken. 
  4. Deltakeren som teller snur seg med ryggen til de andre deltakerne og teller høyt til tre. 
  5. Mens telleren står med ryggen til er det om å gjøre for de andre å komme seg over til andre siden. 
  6. Når telleren har telt til tre, snur telleren seg, og det er rødt lyd. De andre deltakerne må stoppe opp der hvor de er og stå helt i ro.
  7. Hvis telleren ser at de beveger seg, må de gå tilbake til startstreken. 
  8. Slik fortsetter leken til noen har klart å komme seg helt over til streken hvor telleren står. 
  9. Den første som kommer over streken er teller i neste runde.