Sett dere sammen i en ring. Prøv å få speiderne med i en samtale uten å styre for mye. Prøv å få frem speidernes egne refleksjoner fremfor det som er "riktig" å si.

Spør speiderne: Kjenner de til ulovlige rusmidler? Hvilke? Kjenner de til lovlige rusmidler? Hvilke? Hvilke regler er knyttet til disse?

Alkohol og tobakk er lovlige rusmidler i Norge og kan kjøpes og brukes av alle over 18 år. Spør speiderne: Bruker alle over 18 år rusmidler? Er det alltid greit å bruke rusmidler når de er lovlige? Når er det greit? Når er det ikke greit? Er det noen ganger ulovlig å bruke lovlige rusmidler? (For eksempel på jobb og når man skal kjøre bil). Er det noen ganger lovlig, men likevel ugreit? (For eksempel sammen med barn eller når man burde gjort andre ting).

Å bruke alkohol og tobakk er ikke lovlig i Norge hvis man er under 18 år. Spør speiderne: Venter alle med å prøve rusmidler til de er 18 år? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvor får de tak i rusmidlene? Er det greit å kjøpe rusmidler til de under 18 år?

Selv om både tobakk og alkohol er lovlige rusmidler kan bruken være skadelig. Spør speiderne: Kan det være farlig å bruke lovlige rusmidler? Hvilke skadevirkninger kan det få? (Tobakk: Lungesykdommer som astma og KOLS, kreft og hjerte- karsykdommer. Alkohol: Manglende dømmekraft under påvirkning, nervesykdommer, leversvikt.) 

Hva synes speiderne om bruk av rusmidler?