Semaforflagg ble brukt til å sende beskjeder før telegraf og trådløse radioer overtok. Metoden ble særlig brukt av jernbanevesenet og losvesenet. Den største utfordringen ved metoden er at den krever fri sikt. Kommunikasjonen foregår ved at avsenderes bruker to flagg som plasseres i forskjellige posisjoner rundt kroppen. Hver kombinasjon av plasseringer representerer én bokstav.

Start med å fortelle hva semafor er og hva det ble brukt til. Tren på bokstavene ved å bruke armene. Speiderne kan gå to og to sammen og sende korte beskjeder til hverandre med armene. Det er lurt å stå nærme hverandre til å begynne med, så den som mottar beskjed kan si høyt hvilken bokstav som blir sendt og den som sender kan kontrollere at det er riktig. Når man blir flinkere kan man gå litt lengre unna hverandre.

Del speiderne i to grupper. Hver gruppe trenger et semaforalfabet og den ene gruppen trenger semaforflagg. Hvis man ikke har semaforflagg kan man feste stoff til bambuspinner og bruke disse i stedet. Gruppene skal stille seg så langt unna hverandre at de ikke kan høre hverandre, men de er nødt for å kunne se hverandre om kommunikasjonen skal fungere. Den ene gruppen skal sende en beskjed til den andre ved hjelp av semaforflaggene, den andre gruppen skal forsøke å forstå beskjeden. Etterpå bytter de. Hvis dere har to sett med flagg kan gruppene "snakke sammen".

Hvis speiderne blir veldlig flinke kan dere prøve å sende beskjeder uten å ha alfabetet foran dere.

Vedlagt ligger semaforalfabetet som dere kan bruke til å øve.
Dette deler vi med tillatelse fra Norges speiderforbund som har det i sin håndboken, utgitt 2003.

UTSTYR

  • Semaforflagg eller stoff og bambuspinner
  • Semaforalfabet