Alle speiderne holder hverandre i hendene. Man blir enige om hvem som skal starte. 

Den som starter sender en puls ved å klemme lett i hånden til den står ved siden av. Denne skal sende pulsen videre. Ta tiden. Hvor lang tid bruker dere på å få pulsen tilbake til den som startet? 

I denne leken må speiderne følge med på hverandre og samarbeide for å få pulsen raskest mulig rundt ringen.